VERENIGING VAN AIRBORNE-VRIENDEN                                   Lankelaar 19     -     5737 ES     Lieshout

  

Welkom op www.airbornevrienden.nl, de website van de Vereniging van Airbornevrienden!
or English, click here:       For pictures of recent events, click here /  Voor foto's van recente evenementen, klik hier:  

                                                For messages and updates of this website, click here /  Voor nieuwtjes en updates, klik hier:
 

Beste Airborne-vrienden,

Van het Airborne Comité Eerde ontvingen wij een uitnodiging voor Dodenherdenking op woensdag 4 mei 2022.
Om 19:50 uur verzamelen bij de kerk waarna de aanwezigen in een stille tocht naar het Airborne monument aan het Zandvliet zullen lopen.

Met Airborne groet,

Tom Timmermans
Bestuurslid Vereniging van Airbornevrienden

Klik hier voor de uitnodiging


                                                           

Thieu van Luyt, voorzitter:

Eindelijk zijn de Airbornevrienden ook te vinden op het internet en op !

 

“Hoe de vereniging ontstond”

In de eerste na-oorlogse jaren beperkten de contacten tussen Amerikanen en Nederlanders zich tot het uitwisselen van individuele brieven.
Eerst in 1952 bleek uit de in Eindhoven ontvangen geschiedenis van de 101 Airborne divisie (Rendez-vous with Destiny),  dat de divisie de
daadwerkelijke bevrijders waren geweest van Eindhoven en andere plaatsen in de Corridor.
Ook werd toen pas duidelijk  welke opofferingen men zich had moeten gestroosten gedurende de ruim twee maanden, dat men in Nederland was geweest.

Gemeentebestuur van Eindhoven en Philips besloten in het voorjaar van 1953 op de eerstvolgende reünie een stoffelijke blijk van waardering te laten overhandigen.
Dit geschiedde in Augustus in Philadelphia in de vorm van een delftsblauwe asbak en sigaren met de opdruk “Eindhoven Thanks You” voor elke deelnemer. 
De oudstrijders namen daar  spontaan het besluit de uitnodiging te aanvaarden om een groepsreis voor 1954 te organiseren.

Dan waren we 10 jaar bevrijd.
Men wilde Nederland terugzien onder vredige omstandigheden en de bevrijdingsherdenking meemaken. 
Men kwam met 50 personen.
Velen van hen logeerden bij particulieren.
Dat maakt vriendschap.
In 1959 en 1964 kwamen respectievelijk 90 en 120 gasten.
De Amerikanen lieten zich niet onbetuigd en nodigden hun gastheren en – vrouwen telkens opnieuw uit om een tegenbezoek te brengen.
Aan het einde van de 3e Holland-trip kon men niet langer aarzelen.
Daarom besloot het Eindhovense  Airborne Comité (Frans Kortie, Pierre Beelen en Piet Sanders) tot oprichting van de “Vereniging van Airborne- Vrienden”.
Er traden vrij snel ruim 100 leden toe en in Mei 1966 werden de statuten koninklijk goedgekeurd.

De Vereniging heeft zich tot doel gesteld de goede verstandhouding met de Airborne bevrijders te bewaren en te bevorderen.
Zij doet dat door haar leden te helpen bij het onderhouden van amicale contacten met deze oud-strijders, door het bieden van gastvrijheid aan de Airborne-veteranen
die naar Nederland komen en het organiseren van goodwill reizen naar Amerika.

In Nederland leggen we jaarlijks bloemen bij de Airborne monumenten in de Corridor tijdens de jaarlijkse Remember September activiteit.

De goede onderlinge band tussen de Vrienden in de Corridor en de Betuwe is van belang om onze doelstelling te bereiken.

Met Airborne Groet!

Thieu van Luyt

Voorzitter, Vereniging van Airbornevrienden              

© COPYRIGHT 2021 ALL RIGHTS RESERVED Airbornevrienden.nl

E-mail: bestuur@airbornevrienden.nl
Verenigingsdocumenten (Oprichtingsakte, Statuten, Huishoudelijk Reglement)